TUI-PS&A Leaders

Mbuyiseni Mathonsi

Mbuyiseni Mathonsi

Head Of Secretariat

 ThokozaniMagwaza

Thokozani Magwaza

Sidney Kgara

Sidney Kgara

 Lucian Segami

Lucian Segami

LebogangPule

Lebogang Pule

Secretariat Administrator

ZiphozakheMakubalo

Ziphozakhe Makubalo

President PA

 Babis Vortellinos  - Vice President of TUI-PS&A

Babis Vortellinos

Vice President: Europe (Greece)

Thenjiwe Masuku

Thenjiwe Masuku

Web and Database Admin Officer

Desmond Mlatha

Anton De Boer